Google Earth biểu tượng

Google Earth APK

9.4 | 1 Reviews | 0 Posts
  • Tác giả:

    Google LLC

  • Phiên bản mới nhất:

    9.2.17.13

  • Ngày phát hành:

    2018-06-18

Mô tả của Google Earth

Đây là Google Earth mới.

Có được góc nhìn mới về thế giới khi bạn khám phá trái đất bằng một lần vuốt ngón tay.

Bay qua các danh thắng và các thành phố như Luân Đôn, Tokyo và Rome trong hình ảnh 3D, tuyệt đẹp, sau đó tham gia trải nghiệm chúng trực tiếp với Chế độ xem phố. Xem thế giới từ góc nhìn mới với Voyager, cách này mang đến cho bạn trải nghiệm có một không hai từ Sesame Street, BBC Earth, NASA, v.v.
Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới

2018-06-18
See the world through another's eyes with the new Photos layer

The new Photos layer—available from the menu—enables you to explore user-contributed photos from every corner of the globe, right on the map.
Advertisement
Google Earth APK Phiên bản cũ
Yêu cầu cập nhật Google EarthYêu cầu cập nhật
Google Earth 9.2.17.13 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.2.17.13 (181631500) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2018-06-18

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.2.17.13(181631500) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 13ea6fe6d8dd0d685904e72c303750eea362cd41

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer T Nhiều hơn...

Tải về APK(11.2 MB)

Google Earth 9.2.15.3 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.2.15.3 (181231100) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2018-05-16

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.2.15.3(181231100) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 36222e2d007fafceb29d1de5bde13d2dfb0e6e87

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer T Nhiều hơn...

Tải về APK(10.9 MB)

Google Earth 9.2.10.2 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.2.10.2 (180541100) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2018-03-16

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.2.10.2(180541100) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: a7f5409e7868fab387b08b4d4c90dd3c8d40db44

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer T Nhiều hơn...

Tải về APK(10.5 MB)

Google Earth 9.2.0.5 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.2.0.5 (173401400) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-12-13

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.2.0.5(173401400) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: a2e7c86deea55540f794ca30e8f74327fc715ee7

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer The Nhiều hơn...

Tải về APK(10.0 MB)

Google Earth 9.2.0.3 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.2.0.3 (173121800) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-11-16

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.2.0.3(173121800) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: ec68283c0f8d663755db1a68d99489ec61171a85

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer The Nhiều hơn...

Tải về APK(10.0 MB)

Google Earth 9.1.11.1 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.1.11.1 (172701000) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-10-03

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.1.11.1(172701000) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: a5505db2080d9404bc50216ecfdf8b97bd7cb4fb

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer The Nhiều hơn...

Tải về APK(9.9 MB)

Google Earth 9.1.4.1 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.1.4.1 (172050600) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-10-02

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.1.4.1(172050600) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 0b8cf3c0d4757c7533149982cca5d95d93e13109

Có gì mới: See the world through another's eyes with the new Photos layer The Nhiều hơn...

Tải về APK(9.6 MB)

Google Earth 9.0.4.2 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.0.4.2 (171171504) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-05-08

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.0.4.2(171171504) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 16a39e57d1bc0a941e96dbde215207157114f688

Có gì mới: Google Earth 9 is a major upgrade with brand new features. * Choose yo Nhiều hơn...

Tải về APK(9.0 MB)

Google Earth 9.0.4.2 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.0.4.2 (171171500) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-05-11

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.0.4.2(171171500) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 0cf01ac867f165baebfcaedfc31239642760f62b

Có gì mới: Google Earth 9 is a major upgrade with brand new features. * Choose yo Nhiều hơn...

Tải về APK(9.8 MB)

Google Earth 9.0.3.60 for Android 4.1+ APK Tải về

Phiên bản: 9.0.3.60 (171081400) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Cập nhật vào: 2017-04-20

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google Earth 9.0.3.60(171081400) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 2214967cd6531ec8a453db73d6ab0e10800f23f2

Có gì mới: Google Earth 9 is a major upgrade with brand new features. * Choose yo Nhiều hơn...

Tải về APK(10.3 MB)

Hiển thị nhiều hơn
Xem thêm từ nhà phát triển
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure
Sitemap